Phần mềm GTO FM là phần mềm GIS cơ bản ứng dụng GIS nhằm mục đích cập nhật dữ liệu và quản lý bảo dưỡng tài sản.
Phần mềm quản lý tài sản và vận hành mạng lưới (GTOFMO) bằng công nghệ GIS được ứng dụng cho các ngành có thiết bị tài sản phân bố trên mặt đất như: điện, nước, ga…
Các giải pháp GIS khác
Phần mềm GTO FM là phần mềm GIS cơ bản ứng dụng GIS nhằm mục đích cập nhật dữ liệu và quản lý bảo dưỡng tài sản..
Công nghệ GIS đã thể hiện được khả năng quản lý mạng lưới trên nền bản đồ hết sức hiệu quả và chi tiết. Giải pháp quản lý mạng lưới cáp.
Công nghệ GIS cho phép tính toán và thể hiện cụ thể thông tin của từng đoạn ống một cách chi tiết.
Phần mềm sử dụng công nghệ GIS thể hiện thông tin về vị trí, thông tin thuộc tính của các đại lý, cửa hàng trên bản đồ nền giúp cho việc nắm bắt được thông tin cũng như sự phân bố của hệ thống.
Copyright © 2024 GTO Software. All Rights Reserved.
Add: 316 Le Van Sy Str, Ward 1, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh, Vietnam
Tel: +84 028.777.000.79