Thông tin về GIS
Tim mới nhất
Xem nhiều nhất
Cập nhật: 27/08/2013
Theo dõi hành trình "Cập nhật công nghệ ArcGIS trong Giáo dục 2013"
Đầu tháng ba vừa qua, trường Đại học thứ ba trên toàn quốc đã tiếp nhận chương trình "Cập nhật công nghệ ArcGIS trong Giá"
Cập nhật: 27/08/2013
Ứng dụng ArcGIS Online trong thành lập bản đồ Nông nghiệp Hà Nội

ArcGIS Online, một nền tảng ứng dụng trên điện toán đám mây của Esri với mục đích hướng đến: GIS dành cho tất cả mọi người, hiện đang được cung cấp...

Cập nhật: 27/08/2013
“Cập nhật công nghệ ArcGIS” tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Trong ba ngày 26, 27 và 28 tháng hai, chuyến tàu "Cập nhật công nghệ ArcGIS trong Giáo dục 2013" đã cập bến ở điểm đến thứ hai: Đại học Sư phạm...
Tin tức tổng hợp
Tường thuật hội nghị khách hàng Esri Việt Nam năm 2014
Tường thuật hội nghị khách hàng Esri Việt Nam năm 2014
Hội nghị khách hàng Esri Việt Nam năm 2014
Hội nghị khách hàng Esri Việt Nam năm 2014
Video Clip [Xem toàn bộ]
Using GIS to Improve Planning Decisions

GIS can be a valuable tool for providing information...

Exploring Careers: GIS and GPS

Trying to get middle and high school students interested...

GIS: Mapping your World

This 10 minute video describes how geographic information systems...

Copyright © 2024 GTO Software. All Rights Reserved.
Add: 316 Le Van Sy Str, Ward 1, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh, Vietnam
Tel: +84 028.777.000.79